Naše benefity

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností sú hlavným zameraním činnosti realitnej kancelárie Partners Real. Radi vám pomôžeme s výberom vhodnej nehnuteľnosti na bývanie, podnikanie či chvíle relaxu.Pomožeme Vám splniť Vaše sny o bývaní.

Individuálny a flexibilný prístup

Našou snahou je docieliť maximálnu spokojnosť predávajúceho aj kupujúceho. Vynakladáme maximálne úsilie, aby každý náš klient problém s kúpou či predajom vyriešil čo najskôr. Klientom nikdy nezatajujeme žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich finálne rozhodnutie o kúpe či predaji. Naši realitní makléri vyhovejú aj tým najnáročnejším a neobvyklým požiadavkám pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľnosti.

Profesionálny realitný servis

V nehnuteľnostiach sme odborníci s dlhoročnou praxou. Každú nehnuteľnosť ohodnotíme aktuálnou a reálnou trhovou cenou, vysvetlíme vám všetky pozitíva a negatíva. Len vy sa následne rozhodnete, či vami vybratý objekt zodpovedá vašim predstavám.

Rozsiahle databázy

Disponujeme rozsiahlou databázou nehnuteľností – bytov, domov, chát, pozemkov, kancelárií, podnikateľských priestorov, hál, polyfunkčných objektov. Ale aj širokou databázou záujemcov, ktorých oslovujeme podľa nimi zvolených kritérií o daný typ nehnuteľnosti.

Nulové poplatky

V Partners Real uhradíme za vás všetky administratívne poplatky – notárske poplatky, poplatok za prevod nehnuteľnosti na katastrálnom úrade, poplatky za výpisy z katastra nehnuteľností.

Pri kúpe, predaji, prenájme či akomkoľvek inom prevode nehnuteľnosti prostredníctvom našej realitnej kancelárie, poskytujeme zdarma:

  • prípravu a vypracovanie zmlúv súvisiacich s prevodom alebo užívaním predmetnej nehnuteľnosti (kúpna zmluva, nájomná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o budúcej zmluve),
  • návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
  • overenie, či na nehnuteľnosti nie je nežiadaná ťarcha (napríklad záložné právo či vecné bremeno),
  • asistenciu na katastrálnom úrade, notárskom úrade alebo u správcu nehnuteľnosti,
  • skladanie zálohy a vyplatenie kúpnej ceny (notársku úschovu – notár nevyplatí peniaze predávajúcemu dovtedy, kým nebude nový vlastník figurovať na liste vlastníctva, ale po dohode klientov je možné zložiť zálohu aj v priestoroch našej kancelárie a uschovať ju až po dobu prevodu nehnuteľnosti).

Inzercia zdarma

Či kupujete, predávate alebo prenajímate nehnuteľnosť, budeme ju pre vás zdarma inzerovať cez najväčšie realitné portály na Slovensku.