Partners Racing o.z. | Partnersreal.sk

Partners Racing video
viac

Enduro klub PARTNERS RACING Kavečany

Myšlienka na zachovanie tradície a podporu športu, s podporou širokej základne nadšencov a fanúšikov z východného Slovenska, nás doviedla k založeniu klubu zoskupujúceho jazdcov, ktorých amatérske či profesionálne hobby sú primárne enduro a motokros.


Spoločne so skvelým tímom ľudí a nadšencov z Kavečian a okolia, sa nám v extraviláne obce podarilo vytvoriť novu trať, ktorá má za sebou úspešnú sezónu. Pričom súčasne obhospodarujeme aj jestvujúcu dobre známu trať, pod Hrešnou, kde sa pravidelne konajú preteky CASSOVIA CUP. Účasť 187 súťažiacich jazdcov, vrátane slovenskej motokrosovej elity, na poslednom ročníku Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v Endure v blízkom okolí obce Kavečany, pri Košiciach, nás utvrdila v tom, že táto lokalita s momentálne dvoma funkčnými traťami je pre tento druh športu priam ideálnou destináciou a fanúšikovia motokrosu, ktorí sú v tomto regióne zastúpení v hojnom počte, tu môžu bezpečne rozvíjať svoje kvality, zručnosti a športového ducha.


Našim dlhodobým cieľom je vytvoriť motokrosovo-endurový areál určený pre všetkých jazdcov, nadšencov a fanúšikov, ktorí si budú môcť prísť dosýta, bezpečne a v medziach zákona zajazdiť. A to všetko za plného komfortu ľahkej dostupnosti nielen z Košíc a okolia. Rovnako tak sú vítaní aj všetci tí ktorí majú ambície pretekať a víťaziť a majú tu ideálne podmienky na tréning, nakoľko trať je zložená z jednoduchých ale aj náročnejších pasáží ktoré zaručene preveria schopnosti a doplnia znalosti jazdcov všetkých kategórií.


V blízkej budúcnosti pribudne v areáli aj trať pre najmenších jazdcov a to v kategórii od 50 cc. Členovia klubu ale aj jazdci na trati sa musia riadiť etickým kódexom aby nám tento areál aj naďalej fungoval keďže v tejto dobe a pri tejto legislatíve a finančných nákladoch to nie je jednoduché. No aj napriek tomu stále sa rozvíjajúci klub pracuje na skvalitnení tratí. Aj preto pevne veríme, že aj vďaka klubu z Kavečian, sa nám podarí tento druh športu v našom regióne úspešne udržať a zachovať.

Tešíme sa na Vašu návštevu a spoločný tréning!

Ing. Ladislav Uzík
riaditel klubu PARTNERS RACING o.z